Bekämpning av larver av översvämningsmygg med bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje, Forshaga kommun, under 2016

Forshaga kommun ansökte år 2016 om dispens från förbudet att använda luftfartyg för spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G för bekämpning av larver av översvämningsmygg i områden i Deje, Forshaga kommun. Här finns dokumentationen.

Sidan senast uppdaterad: 3 juli 2018Sidansvarig: Yvonne Lundell