Samråd om bekämpning av mygg i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket har handlagt en ansökan om bekämpning av översvämningsmygg i området kring nedre Dalälven under sommaren 2016.

Sidan senast uppdaterad: 25 februari 2016Sidansvarig: Mimmi Skog