Förslag till ändring av föreskrifter om förbehandling m.m. av elavfall

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskrifter om förbehandling m.m. av elavfall. Synpunkter på förslaget kan lämnas till oss senast den 25 januari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2016Sidansvarig: Ylva Lindén