Samråd av fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen

Naturvårdsverket ger möjlighet för myndigheter och organisationer som ingår i Samverkansgruppen för miljömålsuppföljning och länsstyrelserna att lämna synpunkter på utvärderingen av miljökvalitetsmålen. Synpunkter ska lämnas senast 20 februari 2015.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2014Sidansvarig: Ann Wahlström