Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur, vägledning för förvaltare

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Fram till 12 december 2014 fanns möjlighet att lämna synpunkter på den sammanställda vägledningen.