Svar på remiss om myggbekämpning i Deje, Forshaga kommun säsongen 2014

Här finns svaren på remissen om tillstånd till bekämpning av översvämningsmygg i Deje, Forshaga kommun år 2014.