Förslag till vägledning om tillämpning av 7 kap. 11 b § miljöbalken

Naturvårdsverket har efter samråd med Jordbruksverket tagit fram ett förslag till vägledning om tillämpning av 7 kap. 11 b § miljöbalken. Synpunkter senast den 20 augusti 2014.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2017Sidansvarig: Marianne Wetterin