Förslag till vägledning om tillämpning av 7 kap. 11 b § miljöbalken

Naturvårdsverket har efter samråd med Jordbruksverket tagit fram ett förslag till vägledning om tillämpning av 7 kap. 11 b § miljöbalken. Synpunkter senast den 20 augusti 2014.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2014Sidansvarig: Marianne Wetterin