Förslag till vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverket har remitterat förslag till vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (nov-dec 2014/15). Nedan redovisas remissmaterial och inkomna synpunkter.