Förslag till revidering av nationella riktlinjer för naturum i Sverige

Ett förslag till nya nationella riktlinjer för naturum i Sverige. Svara på remissen senast den 31 oktober 2014.