Förslag till reviderad handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftguiden, är framtagen för att stödja kommunerna i arbetet med kontroll och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Nu har den reviderats. Remissen pågick till den 5 maj.