Förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse samt ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Samtidigt föreslås även ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2016