Remiss om förslag om länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg samt en konsekvensutredning. Naturvårdsverket vill ha synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen senast den 27 augusti 2014.