Förslag till förändringar i förordningar om stora förbränningsanläggningar, förbränning av avfall och användning av lösningsmedel

Naturvårdsverket har skickat ut en remiss med förslag till förändringar av tre förordningarna med anledning av hur EU:s industritutsläppsdirektiv ska genomföras i Sverige. Svar senast 20 juni 2014.