Förslag till ändrade föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn samt en konsekvensutredning. Naturvårdsverket vill ha synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen senast den 30 juni 2014.