Förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo samt en konsekvensutredning. Naturvårdsverket vill ha synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen senast den 5 september 2014.