Förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn och en konsekvensutredning. Remisstiden gick ut den 5 maj.