Bekämpning av larver av översvämningsmygg med bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje, Forshaga kommun, under 2015

Vi bereder en ansökan från Forshaga kommun. Fram till den 19 januari 2015 finns möjlighet att lämna synpunkter på ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och bilagor.