Remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifterna om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8). Synpunkter lämnas senast den 10 juni.