Förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark och en konsekvensanalys.