Förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark och en konsekvensanalys.