Förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark och en konsekvensanalys.