Samråd om gasledningen Baltic Pipe mellan Danmark och Polen

Energinet i Danmark och Gaz-System S. A. i Polen driver gemensamt projektet Baltic Pipe för transport av naturgas från norska Nordsjön till Danmark och Polen samt till kunder i grannländer. Sverige kan nu lämna synpunkter till Danmark på hur ledningen inom danskt territorialvatten och ekonomisk zon kan påverka Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2019Sidansvarig: Egon Enocksson