Resväsvaara vindkraftpark nära Övertorneå kommun

Det finns planer på ett vindkraftsprojekt i Ylitornio kommun nära den svenska gränsen och Torne älv. Samråd har skett med svenska myndigheter både om projektets miljökonsekvensbeskrivning och om delgeneralplan. Ylitornio kommun har den 29 augusti 2016 fattat ett beslut om godkännande av generalplan för Reväsvaaras vindkraftsområde. Beslutet om godkännande har överklagats av bland annat Länsstyrelsen i Norrbottens län och Övertorneå kommun.

Sidan senast uppdaterad: 20 juni 2018Sidansvarig: Egon Enocksson