Svar till Finland på vindkraftsplaner för Röyttä

Sverige vill delta i planeringsförfarandet för havsvindparken vid Röyttä i finska delen av Bottenviken. Naturvårdsverket bedömer att genomförandet av den aktuella delgeneralplanen kan komma att medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön.