Vindkraftspark Palovaara-Ahkiovaara i Pello kommun, norra Finland

Det finns planer på ett vindkraftsprojekt i Pello kommun, i norra Finland, i höjd med Övertorneå. Samråd har skett med svenska myndigheter rörande projektets miljökonsekvensbeskrivning och om delgeneralplan. Den 17 nov 2016 arrangerar bolaget wpd Finland Oy ett informationsmöte i Sverige om den planerade vindkraftsparken på området Palovaara.