Vindkraftspark Palovaara-Ahkiovaara i Pello kommun, norra Finland

Det finns planer på ett vindkraftsprojekt i Pello kommun, i norra Finland, i höjd med Övertorneå. Fram till den 22 augusti 2016 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslag till delgeneralplan för Palovaara vindkraftspark.