Underrättelse från Tyskland om lämplighetsprövning av vindkraftsparker i Tysklands ekonomiska zon

Tysklands ansvariga myndighet för sjöfart och hydrografi (BSH) har underrättat Sverige om en påbörjad lämplighetsprövning av tidigare utpekade vindkraftsparker inom Tysklands ekonomiska zon. Myndigheter, organisationer och allmänhet kan lämna synpunkter.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Egon Enocksson