Plan för tyska kraftledningar i Östersjön

Tyskland har fortsatt planeringen av bland annat kraftledningar för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i den tyska ekonomiska zonen i Östersjön. Sverige har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Remisstiden har gått ut.