Svenska synpunkter på Nord Streams utbyggnadsprojekt

Sverige vill fortsätta att delta i samrådet kring Nord Streams planer på en ny naturgasledning i Östersjön från Ryssland till Tyskland. 15 svenska myndigheter har lämnat synpunkter i den första omgången av samrådet i våra grannländer.