Svar på remiss, danska förslag till skyddade mjukbottnar i Kattegatt

Svar på inrättande av skyddade mjukbottnar i Kattegatt, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, som en delåtgärd inom Danmarks marina strategi enligt EU-direktiv (2008/56/EG).

Sidan senast uppdaterad: 22 april 2015Sidansvarig: Egon Enocksson