Svar på remiss, Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön

Svar på remiss gällande Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön inklusive miljökonsekvensbedömning.

Sidan senast uppdaterad: 22 april 2015Sidansvarig: Egon Enocksson