Samråd om vindkraftsparker vid Rönne Bank, Bornholm och Saeby SO Fredrikshamn

Sverige har svarat Danmark angående vindkraftsparker. Naturvårdsverket stöder SOF:s ställningstaganden och motsätter sig en vindkraftspark utanför Bornholm då det är ett viktigt område för alfågel. Även Försvarsmakten har erinran mot denna vindkraftspark då den stör FRA:s signalspaning.