Samråd om två vindkraftsparker i Stora Bält

Danska myndigheter har underrättat Sverige om planerna på två vindkraftsparker i Stora Bält, Omö syd och Jammerlands bukt. Sverige har lämnat synpunkter till Danmark den 4 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2018Sidansvarig: Egon Enocksson