Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland

Estland har påbörjat arbetet med strålsäkerhetsrelaterade planer. Sverige kan lämna synpunkter på miljöbedömningen av dessa planer.

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2019Sidansvarig: Egon Enocksson