Samråd om planerad vindkraftpark i Estland

Estland planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan den 17 juli och 2 september 2020 möjlighet att lämna synpunkter på det planerade projektets gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 20 juli 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson