Samråd om områdesutvecklingsplan för Tysklands del av Nordsjön och Östersjön

Tyska myndigheter har underrättat Sverige om ett förslag till områdesutvecklingsplan vad gäller vindkraftsutbyggnad inom den ekonomiska zonen.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2019Sidansvarig: Egon Enocksson