Samråd om MKB för dansk vindkraftspark på Kriegers Flak

Sverige har lämnat synpunkter på framtagen miljökonsekvensbeskrivning för en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2018Sidansvarig: Åsa Wisén