Samråd om MKB för dansk vindkraftspark på Kriegers Flak

Sverige har lämnat synpunkter på framtagen miljökonsekvensbeskrivning för en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2016Sidansvarig: Åsa Wisén