Samråd om danska förslag till skyddade mjukbottnar i Kattegatt

Sverige har möjlighet att lämna synpunkt på inrättande av skyddade mjukbottnar i Kattegatt, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, som en delåtgärd inom Danmarks marina strategi enligt EU-direktiv (2008/56/EG). Naturvårdsverket behöver eventuella synpunkter på det översända programmet senast den 17 april 2015.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2016Sidansvarig: Åsa Wisén