Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga ledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Efter avslutade samråd 2017 har berörda länder påbörjat beslutsprocesserna.