Remiss om danskt slutförvar av låg- och medelaktivt avfall

Danmark planerar att slutdeponera sitt låg- och medelaktiva radioaktiva avfall och pekar ut sex möjliga platser för slutförvaret.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2015Sidansvarig: Egon Enocksson