Samråd om Polens havsplan och strategisk miljöbedömning

Polen har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering. Allmänhet, organisationer och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2020Sidansvarig: Egon Enocksson