Norsk vindkraftspark nära Torsby kommun

Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) har nu gett tillstånd (konsession) till Kjölbergets vindkraftpark på gränsen till Sverige.