Möjlighet att lämna synpunkter på vindkraftpark på Södra Midsjöbanken i polsk ekonomisk zon

Företaget Baltex Power S. A. har påbörjat planeringen av upp till 260 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken i polens ekonomiska zon. Remisstiden är över.

Sidan senast uppdaterad: 28 december 2012Sidansvarig: Egon Enocksson