Idéupplägg och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftspark i Kattegatt

Danska myndigheter har underrättat Sverige om att Energistyrelsen och Miljöstyrelsen har påbörjat planeringen av en vindkraftspark i Hesselö bukt i Kattegatt. Remisstiden går ut 16 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 17 februari 2021Sidansvarig: Egon Enocksson