Havsplan för litauiskt havsområde

Litauen har tagit beslut angående Havsplan för litauiskt havsområde efter samråd enligt ESBO-konventionen.