Havsplan för Lettiskt havsområde

Lettland har tagit fram en ny version till förslag till havsplan. Svenska intressenter och allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till havsplan med tillhörande strategisk miljökonsekvensbeskrivning.

Sidan senast uppdaterad: 22 augusti 2018Sidansvarig: Egon Enocksson