Havsplan för Lettiskt havsområde

Lettland har tagit fram ett utkast till havsplan. Svenska myndigheter har lämnat synpunkter på planen med tillhörande strategisk miljökonsekvensbeskrivning.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2016Sidansvarig: Åsa Wisén