Förslag till åtgärdsprogram för Tysklands del av Nordsjön och Östersjön

Tysklands federala miljöministerium har underrättat Sverige om ett förslag till åtgärdsprogram för marint skydd av Tysklands del av Nordsjön och Östersjön.

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2015Sidansvarig: Egon Enocksson