Finsk vindkraft i Röyttä

Den planerade vindkraftsparken utanför finska Röyttää kan få stor miljöpåverkan på svenska sidan gränsen. Värdefulla natur- och kulturmiljöer kan påverkas, men konsekvenserna har inte utretts. Sverige har påpekat detta i tidigare remissomgångar av planerna, skriver Naturvårdsverket till finska Miljöministeriet.