Finsk delgeneralplan Torne-Muonio älv i Kolari kommun

Sverige har tyckt till om planerna på nya bostäder och industrier i Kolari kommun på finska sidan av Torne älv-Muonio älv. Det ligger i höjd med Kolari i Pajala kommun. Det är tredje samrådsomgången.