Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön, inklusive miljökonsekvensbedömning

Remiss gällande Finlands åtgärdsprogram för havsmiljön inklusive miljökonsekvensbedömning. Den som vill delta i samrådet ska meddela Naturvårdsverket senast 12 mars och därefter lämna synpunkter senast 9 april 2015 på miljökonsekvensbeskrivningen.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2016Sidansvarig: Åsa Wisén