Svar på remissen om den fasta förbindelsen över Fehmarnbelt

I april 2014 översände tyska myndigheter en MKB för en fast infrastrukturförbindelse över Fehmarnbelt. Naturvårdsverket har, som ansvarig myndighet för gränsöverskridande samrådsprocesser erbjudit svenska intressenter möjlighet lämna synpunkter på den tyska MKBn. Remisstiden gick ut 19 juni 2014.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2019Sidansvarig: Egon Enocksson